Cities with the most skyscrapers

This list showcases the cities with the most skyscrapers.
# City Number of skyscrapers
1 Hong Kong 1,268
2 New York City 676
3 Tokyo 411
4 Chicago 299
5 Shanghai 256
6 Dubai 248
7 Toronto 228
8 Guangzhou 183
9 Singapore 171
10 Seoul 157
11 Shenzhen 152
12 Osaka 151
13 Moscow 143
14 Chongqing 139
15 Bangkok 126
16 Busan 115
17 Istanbul 108
18 Sydney 105
19 Tianjin 104
20 Jakarta 103
21 Chengdu 99
22 Panama City 95
23 Kuala Lumpur 94
24 Mumbai 90
25 Shenyang 88
26 Beijing 85
27 Miami 85
28 Houston 83
29 Melbourne 82
30 Mexico City 81
31 São Paulo 75
32 San Francisco 72
33 Hangzhou 68
34 Xiamen 67
35 Nanjing 67
36 Incheon 66
37 Hanoi 62
38 Honolulu 62
39 Makati 61
40 Dalian 59
41 Los Angeles 57
42 Atlanta 56
43 Ho Chi Minh City 56
44 Abu Dhabi 54
45 Tel Aviv - Yaffo 53
46 Rio de Janeiro 53
47 Brisbane 52
48 Calgary 52
49 London 51
50 Las Vegas 51
51 Vancouver 50
52 Philadelphia 49
53 Boston 47
54 Seattle 45
55 Suzhou 43
56 Buenos Aires 43
57 Goiânia 43
58 Ankara 42
59 Macau 41
60 Gold Coast City 41
61 Dallas 41
62 Kaohsiung City 40
63 Changsha 40
64 Kobe 39
65 Yokohama 37
66 Wuxi 36
67 Caracas 35
68 Doha 34
69 Denver 33
70 Montréal 32
71 Daegu 31
72 Shijiazhuang 30
73 Frankfurt am Main 29
74 San Diego 29
75 Cairo 29
76 Recife 28
77 Minneapolis 27
78 Taipei 27
79 Paris 27
80 Benidorm 26
81 Pittsburgh 26
82 Detroit 26
83 Qingdao 25
84 Kunming 25
85 Manila 24
86 Nagoya 24
87 Wuhan 24
88 Hefei 23
89 Mississauga 23
90 Nanchang 23
91 Jinan 22
92 Courbevoie 22
93 Harbin 22
94 Guiyang 21
95 Mandaluyong 21
96 New Orleans 20
97 Baltimore 19
98 Kyiv 19
99 Sharjah 19
100 Chiba 19